–>


  1. PSE DRENAJI
  2. NORMAL HASTA MUAYENESİ
  3. DAMAR YOLU AÇILMASI
  4. IM ENJEKSİYON
  5. IV ENJEKSİYON
  6. İNTRAVENÖZ İLAÇ İNFÜZYONU
  7. SUBKUTAN ENJEKSİYON
  8. SÜTÜR ALINMASI
  9. KESİ SÜTÜRASYONU
  10. BÖLGESEL ENJEKSİYON